Disclaimer

1. Bokkz B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59008989), hierna te noemen Bokkz, verleent je toegang tot www.bokkz.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten te gebruiken. Bokkz is een bedrijf dat volop in ontwikkeling is en het zal dan ook gebeuren dat de inhoud van de site en de werking van de applicatie regelmatig wordt aangepast en wordt verbeterd. Als we vinden dat de wijzigingen belangrijk zijn, dan informeren we je daarover. Maar we zullen je niet onnodig lastig vallen met kleine verbeteringen of veranderingen van onze site.

2. Bokkz spant zich ervoor in dat onze website geen fouten of onduidelijkheden bevat. Indien je onverhoopt toch fouten of onduidelijkheden tegenkomt, stellen wij het op prijs als je ons daarover informeert. Op onze website staan ook links naar websites of diensten van derden. We hebben geen invloed op de juistheid van de website of de dienst van een derde partij. Maar als je daarover opmerkingen hebt, dan horen wij dat ook graag. We kunnen dan de derde partij hierop wijzen of de link van onze website verwijderen als daartoe aanleiding is.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder merkrechten en auteursrechten, behoren toe aan Bokkz. Vermenigvuldigen, verspreiden en elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bokkz, behoudens en voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

4. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.