De belastingaangifte

De Belastingdienst staat het toe dat je de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting op een andere wijze indient dan via hun online aangifteprogramma. Je kunt dan ook met Bokkz de aangifte invullen en daarna beveiligd verzenden naar de Belastingdienst. Bokkz beschikt daarvoor over een zogenoemd PKI-Overheidscertificaat. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan partijen om belastingaangiften in te mogen dienen. Deze eisen omvatten een uitgebreid proces van screening van onze organisatie. Omdat Bokkz over dit PKI-Overheidscertificaat beschikt hoef je ook niet je aangifte te ondertekenen met DigiD. Dat scheelt je dus werk. Wij gebruiken iDeal om onze gebruikers te identificeren.

Bokkz beschikt over een zgn. Becon-nummer (belastingconsulenten nummer). Met dit nummer kunnen wij in geval van communicatie met de Belastingdienst onze klanten beter van dienst zijn. Het Becon-nummer van Bokkz is 668965. Wij hebben daarnaast op regelmatige basis overleg met de Belastingdienst over de ontwikkelingen van de belastingaangiften en over ons online aangifteprogramma.
Je kunt met Bokkz de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen invullen en verzenden van:
- particulieren;
- ondernemers (zzp'ers).
Kijk hier of Bokkz geschikt is in jouw situatie.

Helaas is het momenteel niet mogelijk aangiften van overledenen digitaal in te dienen. Hiervoor ben je aangewezen op de papieren versie, die je kunt aanvragen via de Belastingdienst.
Jazeker! Het is bij Bokkz mogelijk samen met je (fiscaal) partner de belastingaangifte in te vullen en te verzenden. En uiteraard kun je dan ook gebruik maken van de gezamenlijke gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de Belastingdienst.
Heb je maar een gedeelte van het jaar een fiscaal partner, ook dan kun je er bij Bokkz voor kiezen gezamenlijk belastingaangifte te doen. Bokkz helpt je tijdens de belastingaangifte bij het maken van deze keuze.

Omdat Bokkz een geheel automatisch optimale verdeling van gezamenlijke inkomsten en aftrekposten uitvoert, adviseren wij eigenlijk altijd gezamenlijk de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.
Je kunt bij Bokkz gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Dit is een service waarbij Bokkz de gegevens die de Belastingdienst al van je heeft, invult in de belastingaangifte van Bokkz.

Deze gegevens krijgt de Belastingdienst van andere instanties, zoals je werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Met deze service is het makkelijker de belastingaangifte in te vullen en worden de kansen op fouten verminderd. Controleer wel altijd de gegevens die worden ingevuld. Vul ze aan, als dat nodig is. Doe dit zorgvuldig. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je online aangifte juist en volledig is ingevuld.

Let op: Digid nodig!
Voor het gebruikmaken van de VIA-gegevens heb je wel je DigiD nodig. En eventueel die van je fiscaal partner. Je maakt nl. vanuit Bokkz een uitstap naar de omgeving van de Belastingdienst. Daar kun je met je DigiD het VIA-bestand downloaden op je eigen computer. Vervolgens kun je in Bokkz dit bestand weer uploaden, waarna de aangifte gevuld wordt met de gegevens.

Wil je meer weten over hoe je de VIA-gegevens in Bokkz kunt gebruiken? Lees hier meer of bekijk onze uitleg-video .
De Belastingdienst beschikt over een groot aantal gegevens voor je aangifte. Bokkz neemt deze zoveel mogelijk over. Het gaat dan om de volgende gegevens:
- burgerservicenummer en geboortedatum (van jou en van je fiscaal partner)
- gegevens van kinderen
- loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing
- reiskostenvergoeding van de werkgever voor woon-werkverkeer
- pensioen en andere uitkeringen
- werkzaamheden als gastouder in de kinderopvang
- werkzaamheden als verzorgende van iemand die je uit een persoonsgebonden budget betaalt
- loon Zorgverzekeringswet
- WOZ-waarde en adres van je eigen woning en de periode dat deze woning je hoofdverblijf was
- hypotheekgegevens (saldi en rente; let op: niet de gemaakte kosten)
- gegevens van andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis
- betaalde lijfrentepremies
- betaalde premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
- banksaldi- en spaartegoeden
- waarde effectenportefeuilles en dividendbelasting
- waarde premiedepots bij bank- of verzekeraars en waarde (belaste) kapitaalverzekeringen
- leningen en andere schulden
- buitenlandse spaartegoeden
- heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, alleenstaandeouderenkorting, levensloopverlofkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting
- ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
- ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
Nadat je de VIA-gegevens hebt gedownload bij de Belastingdienst en deze vervolgens hebt ge-upload in de online aangifte van Bokkz, worden de gegevens verwerkt in de Bokkz belastingaangifte. Bij de diverse te behandelen onderwerpen (inkomen, woning, vermogen etc.) tref je de ingelezen gegevens aan. Deze kun je bij elk onderwerp zelf aanpassen of verwijderen.
De VIA-gegevens worden door je werkgever, instanties, banken en verzekeraars e.d. doorgegeven aan de Belastingdienst. Je kunt er van uitgaan dat deze gegevens gelijk zijn aan de (jaar)opgaven die je zelf ontvangt. Maar toch worden er soms fouten in gemaakt. De gegevens kunnen onvolledig zijn, geheel of deels onjuist zijn of er kunnen ook gegevens ontbreken. Je dient de gegevens dan ook ten alle tijde zelf te controleren, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen in de belastingaangifte in Bokkz.

Je bent als invuller van de belastingaangifte nl. zelf verantwoordelijk voor het aanpassen of aanvullen van de ingelezen gegevens. Pas nadat je er van overtuigd bent dat de aangifte juist en volledig is ingevuld, kun je de belastingaangifte met Bokkz verzenden naar de Belastingdienst.
Helaas. Op dit moment is Bokkz uitsluitend nog geschikt voor het indienen van je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het is niet mogelijk een voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting aan te vragen of te wijzigen.

Meer informatie over het gebruik bij:


Bokkz - Gratis belastingadvies

Onze belastingadviseurs geven gratis antwoord op je belastingvraag.

Ben je klant bij Bokkz en met je aangifte bezig? Heb je een belasting- of algemene vraag? Laat deze dan gratis beantwoorden door onze belastingadviseurs. We geven je per e-mail zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht met je vraag, opmerking etc. met eventuele bijlagen naar ons e-mailadres info@bokkz.nl.


Mail je vraag naar ons!

Als je een vraag hebt kun je ons gewoon mailen, 24 uur per dag – 7 dagen per week. Stuur je mail naar info@bokkz.nl en we helpen je zo snel mogelijk. Wij kunnen je in de meeste gevallen sneller en beter helpen dan via de telefoon (lees meer …).