Veiligheid en privacy zijn belangrijk

Uiteraard is privacy voor Bokkz net zo belangrijk als voor jou. Daarom hebben wij een stringent privacybeleid opgesteld. Lees meer hierover op onze speciale privacypagina.

Enkele belangrijke privacypunten zijn:
- Persoonlijke informatie die ingevoerd wordt in Bokkz blijft alleen voor de gebruiker beschikbaar. Bokkz zal nooit persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derde partijen;
- Uitgangspunt van Bokkz is dat gegevens zorgvuldig behandeld en verwerkt worden. Wij zijn daarom ingeschreven bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1560037. Deze overheidsinstantie controleert op de juistheid van verwerking van gegevens.

Wil je stoppen met Bokkz? Alleen jijzelf kunt je account en daarmee ook de gegevens van je online aangiften verwijderen.
Uitgangspunt van Bokkz is dat gegevens zorgvuldig behandeld en verwerkt worden. Wij zijn daarom ingeschreven bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1560037. Deze overheidsinstantie controleert op de juistheid van verwerking van gegevens.

De gegevens van Bokkz worden in de cloud bewaard. De cloud wordt gebruikt voor steeds belangrijkere data en door steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen. Net als deze partijen hebben ook wij een duidelijke behoefte aan bepaalde normen om een service level te garanderen. Op basis van deze behoefte hebben wij gekozen voor servers die een audit traject voor de ISO 27001 (IT security management) hebben doorlopen. Alle data staat dan ook op Nederlandse servers in beveiligde datacenters die 24/7 worden bewaakt. De datacenters voldoen aan normeringen zoals:
- ISO 27001;
- NEN 7510;
- CloudControls;
- Geen Patriot Act.
Bokkz verwerkt je persoons- en andere aangiftegegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Bokkz is niet gerechtigd de van jou verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze informatie gegeven is. De doelen waarvoor wij je persoons- en aangiftegegevens gebruiken zijn uitsluitend:
- het verlenen van onze dienst, zoals het geautomatiseerd indienen van je belastingaangifte bij de Belastingdienst en het met jouw toestemming ontvangen van belastingaanslagen;
- je te informeren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, over je fiscale of financiële situatie;
- formulieren voor je te genereren die jij vervolgens door kunt sturen aan de Belastingdienst of ander (overheids)lichaam om je rechten aan te vragen;
- berichten te versturen aan de overheid die betrekking hebben op jouw belastingpositie als je ons daarvoor (digitaal) opdracht geeft;
- te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast verwerken wij bepaalde financiele aangiftedata tot geaggregeerde (anonieme) statistische informatie zonder dat uit deze informatie nog individuele klanten te herleiden zijn.
Je kunt als klant altijd zelf al je gegevens inzien, 24/7. Wanneer jij besluit gegevens aan te vullen, aan te passen of te verwijderen, dan heb je daar uiteraard alle mogelijkheden voor. Zo kun je een jaarlijkse belastingaangifte zelf verwijderen als je dat handig lijkt.

Wil je je account verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook. Meer hierover: verwijderen account
Alle data ligt versleuteld opgeslagen in onze databases. De medewerkers van de Klantenservice en Helpdesk hebben dan ook geen enkele inzage in jouw account en/of gegevens. Pas nadat jij toestemming geeft, kunnen zij in jouw account om je te helpen.
Nee.

Bokkz verleent op geen enkele wijze inzage aan derden van door gebruikers ingevulde persoons- en/of aangiftegegevens. Wanneer Bokkz samenwerkt met partners als de grootbanken of verzekeraars, dan is daar als tegenprestatie nimmer sprake van het verstrekken van inzage van gebruikersgegevens. Meer informatie over dit punt vind je ook in ons privacybeleid.

Meer informatie over het gebruik bij:


Bokkz - Gratis belastingadvies

Onze belastingadviseurs geven gratis antwoord op je belastingvraag.

Ben je klant bij Bokkz en met je aangifte bezig? Heb je een belasting- of algemene vraag? Laat deze dan gratis beantwoorden door onze belastingadviseurs. We geven je per e-mail zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht met je vraag, opmerking etc. met eventuele bijlagen naar ons e-mailadres info@bokkz.nl.


Mail je vraag naar ons!

Als je een vraag hebt kun je ons gewoon mailen, 24 uur per dag – 7 dagen per week. Stuur je mail naar info@bokkz.nl en we helpen je zo snel mogelijk. Wij kunnen je in de meeste gevallen sneller en beter helpen dan via de telefoon (lees meer …).