Voor wie is Bokkz geschikt?

Bokkz is bestemd voor particulieren die wonen en werken in Nederland. Dit houdt in dat je Bokkz niet kunt gebruiken in de volgende situaties:
- je woont in het buitenland;
- je werkt in het buitenland en wilt voorkoming voor dubbele belasting vragen;
- je ontvangt pensioen of een andere uitkering uit het buitenland;
- je bent niet verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland.

Doe je samen met je fiscaal partner aangifte, dan geldt het voorgaande ook voor je partner. Weet je niet zeker of je Bokkz kunt gebruiken in jouw situatie, stuur dan een bericht naar: helpdesk@bokkz.nl.
Bokkz is bestemd voor de belastingplichtigen die wonen en werken in Nederland. Dat houdt in dat je Bokkz niet kunt gebruiken in de volgende situaties:
- je woont in het buitenland;
- je werkt in het buitenland en wilt voorkoming voor dubbele belasting vragen;
- je ontvangt pensioen of een andere uitkering uit het buitenland;
- je bent niet verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland.

Voor de ondernemersaangifte geldt daarnaast nog het volgende: ben je vennoot in een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap, dan kun je Bokkz waarschijnlijk niet gebruiken. Omdat een aantal fiscale zaken per vennootschap geldt en niet per ondernemer, adviseren wij je dan ook Bokkz niet te gebruiken voor je aangifte.

Doe je samen met je fiscaal partner aangifte, dan geldt het voorgaande ook voor je partner. Weet je niet zeker of je Bokkz kunt gebruiken in jouw situatie, stuur dan een bericht naar: helpdesk@bokkz.nl.
Ben jij of is je fiscaal partner Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een eigen B.V., dan kun je gewoon Bokkz gebruiken. De inkomsten uit het aanmerkelijk belang zijn zgn. Box 2-inkomsten. Deze kun je bij Bokkz in het onderdeel ‘Onderneming’ aangeven.

Voor Bokkz worden ondernemers en DGA’s gelijk behandeld. Kies daarom bij het starten van de aangifte altijd voor de ondernemersaangifte.
Woon je in het buitenland en heb je inkomen ofwel uit Nederland ofwel uit het buitenland? In beide gevallen is Bokkz helaas niet geschikt voor jou.
Woon je in Nederland en heb je inkomen uit het buitenland? Bijv. als grensarbeider of als gerechtigde van buitenlands pensioen? Helaas is Bokkz in dat geval niet geschikt voor jou.
Bokkz is voornamelijk gericht op de eindgebruiker, de particulier, en (sinds IB2014) ook op de wat kleinere ZZP-er. Het is echter zeker mogelijk Bokkz te gebruiken voor het doen van aangiften als adviseur (fiscaal intermediair) voor je klanten, hoewel Bokkz daar duidelijk in eerste instantie niet voor gemaakt is. Let wel: Bokkz kent geen zaken als uitstelregelingen, CRM, aanvragen voorlopige aanslagen, koppelingen met toeslagen.nl e.d. Een voordeel van het werken met Bokkz is wel dat er geen DigiD, E-herkenning of eigen PKI-certificaat etc. nodig is.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.
Met Bokkz kun je na afloop van een jaar een aangifte voor een overledene digitaal indienen (zonder DigiD). Dat kan via een partneraangifte of als aangifte van een alleenstaande.

Het is momenteel nog niet mogelijk gedurende het lopende jaar een zgn. overlijdensaangifte inkomstenbelasting (F-biljet) op digitale wijze in te dienen. Bij de Belastingdienst ben je in dat geval aangewezen op een papieren versie. Je kunt deze aanvragen via de Belastingtelefoon (0800-0543).


Meer informatie over het gebruik bij:Contactgegevens

Bokkz B.V.

WTC Almere

P.J. Oudweg 4

1314 CH Almere

mail: info@bokkz.nl

K.v.K.-nummer: 59008989

Btw-nummer: NL 8532.77.606.B.01