Ons verhaal

Bokkz sinds 2012 heeft een geheel nieuw concept ontwikkeld om belastinghulp op een innovatieve en betaalbare manier weer bereikbaar te maken voor particulieren en zzp’ers, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

In 2011 realiseerden Wouter Nijssen en Tjeerd Visser, beiden werkzaam op grote belastingadvieskantoren, zich dat het advies dat ze geven voor gewone particulieren en ondernemers onbetaalbaar is. Alleen zeer vermogende mensen of grote bedrijven kunnen zich goede adviseurs permitteren. En dat terwijl de belastingregels ook voor particulieren ingewikkeld en ondoorzichtig zijn.

Wouter en Tjeerd besluiten met gebruik van moderne techniek de regels toegankelijk te maken voor de particulier en de kleine ondernemer. Dat is echt nodig, want particulieren kunnen bijna nergens meer terecht voor hulp. De Belastingdienst geeft geen advies en belastingadviseurs zijn vaak te duur voor wat een particulier nodig heeft. En de regels worden door alle aanpassingen niet eenvoudiger. Doelstelling van Bokkz is belastingen toegankelijker maken voor iedereen. Leuker en makkelijker.

In 2013 start het ontwikkelen van software voor de belastingaangifte. Dat bleef niet onopgemerkt. In de jaren die volgen worden samenwerkingen gesloten met alle grootbanken en verschillende belangenbehartigers. In november 2014 is Bokkz de Starter van de Maand bij ING Bank. In 2015 wordt Bokkz door Computable genomineerd in de categorie Start-up van het Jaar. Bokkz doet in 2016 in samenwerking met Kassa (VARA) en de Bond voor Belastingbetalers onderzoek naar het ondergebruik van toeslagen en gemeentelijke regelingen. Dit onderzoek leidt zelfs tot Kamervragen.

In de loop der jaren zijn ook diverse andere automatiseringsprojecten opgeleverd. Zoals een tool voor het controleren van je aangifte (zie aangiftecheck.nl), een tool voor het controleren van je recht op zorgtoeslag, het opleveren van software voor een advies- en aangifteprogramma. Wij hebben voorjaar 2020 besloten te stoppen met onze eigen aangifteservice. Bokkz verlegt de koers en richt haar tijd en aandacht voortaan volledig op het automatiseren van belastingadvies en ontwikkelen van innovatieve tax software.


Wouter Nijssen

studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte van 2005 tot en met 2012 als belastingadviseur bij Loyens & Loeff te Amsterdam. Sinds 2011 is hij docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Wouter is medewerker van de Elsevier FiscaalTotaal, annoteert uitspraken van de Hoge Raad voor het fiscaal tijdschrift FED van Kluwer, is auteur van fiscale studieboeken en is adviseur van enkele Nederlandse familiebedrijven.

Tjeerd Visser

studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1986 werkte hij in verschillende functies in de accountancy. Hij werkte de laatste 12 jaar als senior belastingadviseur en directeur ‘Adviesgroep Personeel & Salaris’ voor MTH Accountants & Adviseurs. Daarnaast heeft Tjeerd ervaring met het opzetten en implementeren van software in financiële dienstverlening.

Arjan Broekman

studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Grote interesse van Arjan gaat uit naar diverse aspecten van automatisering. Van beheer tot veiligheid, van data tot hacken. Vanaf 2012 is Arjan werkzaam geweest als applicatiebeheerder en consultant bij diverse organisatie. Sinds 2018 is Arjan volledig werkzaam bij Bokkz.


Het flexibele team van Bokkz

bestaat, naast Wouter, Tjeerd en Arjan, verder uit een ervaren en enthousiaste specialisten. Dit zijn onder andere een vormgever, een websitebouwer, een marketing manager, IT-ontwikkelaars en een hosting- en beveiligingsspecialist.