Ons privacybeleid

1. Als je je belastingzaken regelt bij Bokkz, verstrekt je allerlei persoonsgegevens. Dat hoort nou eenmaal bij de dienst die wij aanbieden. Genoeg reden dus voor ons om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. In dit privacy statement vertellen we  je hoe we dat doen.

2. Persoonsgegevens die wij van je vragen zijn je naam, meeailadres en log-in gegevens en gegevens verband houdende met betaling van de kosten van onze dienstverlening. Verder verkrijgen wij diverse persoonsgegevens onder ons in het geval je belastingaangifte doet via Bokkz, zoals burgerservicenummer, adres, geboortedatum, namen en geboortedata van je kinderen, en je aangiftegegevens voor zover deze individueel herleidbaar zijn. Daarnaast kan het gaan om gegevens van de kinderopvang, de naam van je werkgever(s) of uitkeringsinstanties, de naam van je vennootschap(pen) en je bankrekeningnummers, die wij ook als persoonsgegevens beschouwen.

3. Bokkz verwerkt je persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder lees je welke doelen dat zijn. We gebruiken je gegevens niet voor andere doelen dan hier beschreven. De doelen waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken zijn uitsluitend:

a. het verlenen van onze dienst, zoals het geautomatiseerd indienen van je belastingaangifte bij de Belastingdienst;

b. je te informeren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, over je fiscale of financiële situatie;

c. brieven of formulieren voor je te genereren die je vervolgens door kunt sturen aan de Belastingdienst of ander (overheids)lichaam om je rechten aan te vragen;

d. berichten te versturen aan de overheid die betrekking hebben op je belastingpositie als je ons daarvoor (digitaal) opdracht geeft;

e. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast verwerken wij bepaalde financiele aangiftedata tot geaggregeerde statistische informatie zonder dat uit deze informatie nog individuele klanten te herleiden zijn.

4. De bescherming van je persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet. Wij hebben bij de AP gemeld hoe we persoonsgegevens verwerken. Je kunt deze melding bekijken in het Meldingenregister op de website van de AP, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5. Op de websites van de Bokkz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. We registreren ook hoe bezoekers door website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

6. Bokkz heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onder meer verlies, ongeautoriseerde verwerking of vernietiging.

7. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van de dienst tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Je kunt deze schriftelijk bij ons opvragen. Stuur je verzoek daartoe naar Bokkz B.V., P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere. Als je persoonsgegevens niet kloppen, dan zal Bokkz deze gegevens op jouw verzoek aanpassen. Dit noemen we het recht van correctie. Enkele gegevens kan je ook zelf aanpassen door in te loggen bij Bokkz en bij je instellingen te kijken.

9. Bokkz heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Bokkz zal je duidelijk informeren over de aard van de wijzigingen indien enige aanpassing je recht aantast.